PARKY

 

parkyetcpicPARKYNS ET C       Terminali PARKYNS ET C koriste se za sveobuhvatnu, nezavisnu i sigurnu kontrolu ulaza, zahvaljujući integrisanom upravljanju magnetnim petljama i rampom.
Terminali sadrže:
-bočni otvor koji omogućava praktični pregled bez ometanja prolaza i eventualno montiranje uza zid;
-kućište od čeličnog lima sa zaštitnim premazom (karaforeza i poliesterski lak).
Terminali nadalje uključuju:
-prednju stranu sa piezoelektričnim dugmetom za potraživanje kartice, na visini od 110 cm od tla, radi neometanog korišćenja terminala, i sa odgovarajućim otvorom za uzimanje kartice;
-sklop za izdavanje kartica sa neprekinutim modulom kapaciteta od oko 2700 tiketa (170g/m²);.
-termalni pisač visoke rezolucije za ispis na tiketu datuma, sata, minuta, jedinice koja ga je izdala i serijskog broja; moguće je personalizovati tiket ispisivanjem grafičkog simbola preduzeća koje upravlja parkiralištem i eventualno korisničkih ili reklamnih informacija;
-upravljačku jedinicu koju je moguće izvući radi lakšeg postavljanja kabla;
-elektronsku upravljačku karticu sa dvokanalnim detektorom prisutnosti vozila;
-optički senzor za dojavu skorog nestajanja papira za ispis tiketa;
-pripremu za grejač od 60W (na zahtev).
Napon napajanja 230V/50Hz.
Maksimalna potrošnja 100W.
parkyetcpluspicPARKYNS ET C PLUS       PLUS verzija terminala osim prethodno navedenih stavki sadrži i ugrađeni interfon sa dugmetom za pozivanje radnika na nadzornom mestu, čitač beskontaktnih kartica za pretplatnike, displej za korisničke informacije (na primer: preostali iznos pretplate ili druge poruke) te mogućnost snimanja govornih poruka za pomoć korisnicima.
parkycoinpicPARKYNS COIN       Terminali PRAKYNS COIN koriste se za sveobuhvatnu, nezavisnu i sigurnu kontrolu izlaza, zahvaljujući integrisanom upravljanju magnetnim petljama i rampom.
Terminali sadrže:
-bočni otvor koji omogućava praktično pregledavanje bez ometanja prolaza i eventualno montiranje uza zid;
-kućište od čeličnog lima sa zaštitnim premazom (karaforeza i poliesterski lak).
Terminali nadalje uključuju:
-prednju stranu sa uređajem, na visini od 115cm od tla, radi neometanog korišćenja terminala, za kontrolu veličine i magnetnih svojstava jedinstvenog personalnog žetona koji proizvodi BFT i koji se koristi za izlaz;
-elektronsku upravljačku karticu sa dvokanalnim detektorom prisutnosti vozila.
Napon napajanja 230V/50Hz.
Maksimalna potrošnja 100W.
parkycoinpluspicPARKYNS COIN PLUS       PLUS verzija terminala osim prethodno navedenih stavki sadrži i ugrađeni interfon sa dugmetom za pozivanje radnika na nadzornom mestu, čitač beskontaktnih kartica za pretplatnike, displej za korisničke informacije (na primer: preostali iznos pretplate ili druge poruke) te mogućnost snimanja govornih poruka za pomoć korisnicima.
parkyscannerpicPARKYNS SCANNER       Terminal PARKYNS SCANNER koristi se za sveobuhvatnu, nezavisnu i sigurnu kontrolu izlaza, zahvaljujući integrisanom upravljanju magnetnim petljama i rampm.
Terminal sadrži:
-bočni otvor koji omogućava praktični pregled bez ometanja prolaza i eventualno montiranje uza zid;
-kućište od čeličnog lima sa zaštitnim premazom (karaforeza i poliesterski lak).
Terminal nadalje uključuje:
-prednju stranu sa višemernim skenerom za očitavanje tiketa dobijenog na ulazu, koji se nalazi na visini od 110cm od tla radi neometanog korišćenja terminala; očitavanje se izvršava bez direktnog kontakta, uz pokazivanje tiketa sa određene ualjenosti, i to bez okretanja u određenom smeru;
-ugrađeni interfon;
-beskontaktni čitač za pretplatnike;
-grafički korisnički interfejs;
-mogućnost snimanja govornih poruka za pomoć korisnicima.
Napon napajanja 230V/50Hz.
Maksimalna potrošnja 100W.
parkykasapic PARKYNS   NADZORNA KASA       Mesto sa kojeg je moguće konfigurisati sve hardverske i softverske parametre parkirnog sistema. Uz pomoć PARKYNS NADZORNE KASE izršavaju se ujedno i sve blagajničke radnje vezane uz naplatu, izdavanje ili obnovu pretplata na kartici sa primopredajnikom koja sadrži funkciju postupnog trošenja vremena pretplate, novčanih iznosa ili bodova.
Sistem omogućava i prikaz alarma koji pristignu iz perifernih terminala te završno sumiranje radnji koje su izvršene tokom određenog dana i u određenom razdoblju.
Sistem se sastoji od:
-personalnog računara poslednje generacije sa tastaturom i monitorom;
-jedinice za lasersko očitavanje bar-kodova;
-pisača potvrda o plaćanju;
-displeja na kojem se prikazuje iznos koji korisnik treba platiti.
Moguće je zatražiti i sledeće:
-vođenje više blagajnika;
-izveštaj sa statističkim grafikonima;
-tele-podršku na daljinu (na zahtev).Kasa može biti opremljena sa centralom interfona koja je spojena sa ulaznim -izlaznim terminalima za podršku korisnicima.
parkyautkasapicPARKYNS AUTOMATSKA KASA       PARKYNS AUTOMATSKA KASA omogućava celovitu automatizaciju radnji vezanih uz plaćanje kartica za povremeno parkiranje. Kasa koordinira funkcionisanje perifernih terminala, sa kojima je spojena putem mreže podataka.
Dovoljno je predočiti tiket sa određene udaljenosti, i to bez okretanja u određenom smeru, kako bi se pokrenuo postupak izračunavanja tarife, uz uputstva i podršku glasovnih poruka na jednom od pet raspoloživih jazika koji odabere korisnik.
Plaćati se može kovanicama i/ili novčanicama, a kasa će korisniku vratiti eventualni ostatak i ispisati potvrdu o plaćanju.Kasa se sastoji od ormarića od lakiranog čelika sa sigurnosnim bravama.
Na prednjoj se strani nalaze:
-optički skener za očitavanje tiketa;
-1/4 VGA grafički korisnički interfejs u boji;
otvor za prihvat kovanica u 5 veličina;
otvor za prihvat novčanica (4 veličine sa očitavanjem u 4 smera);
-interfon;
-otvor za uzimanje potvrde o plaćanju;
-otvor za povraćaj kovanica;
-govorna poruka za podršku korisnicima;
-dojava “otvorena vrata” za gornja i za donja vrata.
Napon napajanja 230V/50Hz.
Maksimalna potrošnja 500W.
parkymultipicPARKYNS MULTIFUNZIONE UNO       Originalni uređaj za sveobuhvatno i integrisano upravljanje za dva paralelna prolaza.
Integrisane su funkcije izdavanja žetona, uzimanja istog i plaćanja.
Koristi se za dve klasične tipologije korisnika, povremenih i pretplatnika. Originalnost uređaja je u automatskoj ponovnoj upotrebi žetona, zbog čega nije potrebno ponovo puniti uređaj, Izračunava stanje zauzetosti parkirališta i uptavlja semaforom popunjenosti.
Automatski izračunava iznos koji treba platiti za parkiranje na temelju postavljenog tarifnog profila, pri čemu pravi razliku između radnih i neradnih dana, određenih sati u toku dana i kategorija korisnika.
Potrebu za postavljanjem kabla svodi na minimum, čime je omogućena i demontaža radi uskladištenja (za sezonske uređaje).
-Pisač potvrda o plaćanju
-Plaćanje i vraćanje ostatka u kovanicama
-Izračun utroška
-Registar događaja
-Govorna poruka za korisnike

MICHELANGELO

Automatska rampa MICHELANGELO sa mogućnošću zatvaranja prolaza do 8m
DETALJNIJE
automatska-vrata-img

Automatska vrata

  VISTA ● SNAGA I POUZDANOST. Prilagođena za korišćenje krila težine do 150kg (120kg+120kg ako su…
DETALJNIJE
pegaso-SB

PEGASO

Elektromehanički uređaj od 24V za poluintenzivnu upotrebu za automatizaciju industrijskih sekcijskih vrata površine do 25 m2 (Pegaso B Cja 625)…
DETALJNIJE

STOPPY

Automatski stubići za zaštitu prolaza, serije STOPPY.  Uređaj je dostupan u tri različite varijante osnovna STOPPY, STOPPY L sa ugrađenim…
DETALJNIJE