Industrijska segmentna vrata

pegaso-SB

PEGASO

Elektromehanički uređaj od 24V za poluintenzivnu upotrebu za automatizaciju industrijskih sekcijskih vrata površine do 25 m2 (Pegaso B Cja 625)…
Saznajte vise

ARGO

Elektromehanički uređaj 24V za sekcijska garažna vrata postavljena u kućnim, industrijskim i poslovnim okruženjima
Saznajte vise

 

GATES” proizvodi, isporučuje i montira automatska, segmentna, termoizolovana industrijska segmentna vrata samo po Vašim dimenzijama. Idnustrijska vrata se izrađuju od čeličnih sendvič panela ili od aluminijumskih panela sa ispunom od pleksiglasa/leksana (vrata tipa "Panorama"), takođe su moguće kombinacije ova dva tipa panela.

INDUSTRIJSKA VRATA OD SENDVIČ PANELA

Zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji i tretmanu, “GATES” za proizvodnju segmentnih termoizolovanih industrijskih vrata koristi kompozitne panele, sa visoko kvalitetnom poliuretanskom izolacijiom (bez feona), debljine 40mm, sa čije se obe strane nalazi pocinkovani, plastificiran čelični lim. Paneli koričćeni za segmentna garažna vrata su sa unutrašnje strane ojačani jakim čeličnim pločama koje omogućavaju sigurno fiksiranje šarki i drugih dopunskih elemenata. Ceo prizvodni proces je proveren i garantovano laboratorijski ispitan sa visoko-sigurnosnim kvalitetom, garantuje otpornost na koroziju, kiseline, vibracije, uključujući i jak vetar, uz apsolutnu pouzdanost i sigurnost. Okov za proizvodnju vrata izabran je od najboljih svetskih proizvođača i garantuje 50.000 otvaranja bez servisiranja.

Danas se u celom svetu smatra da su segmentna garažna vrata najefikasnija po svojoj konstrukciji, jer su predviđena za sve vrste otvora, kao i za različite vrste knstrukcija objekta.Ova vrata se smatraju najoptimalnijim rešenjem. Ona ne zauzimaju mesta ni ispred, ni unutar prostorije. Ispuna vrata se sastoji od nekoliko horizontalnih palela (segmenata), međusobno povezani šarkama. Krećući se po vođicama (sve vođice su pocinkovane), ispuna vrata prelazi iz vertikalnog (zatvoreno) položaja u horizontalnli (otvoreno) i pakuje se pod plafon. Svi detalji na garžnim vratima su izrađeni od materijala visokog kvaliteta i prema zapadnoj tehnologiji, čime je zagarantovana pouzdanost proizvoda. Konstrukcije segmentnih garžnih vrata su razrađene i poseduju specifične osobine koje u potpunosti zadovoljavaju sve standarde u građevinarstvu, čime je omogućena ugradnja vrata za vrlo kratko vreme i bez većih poteškoća. Industrijska segmentna vrata su usaglašena sa svim evropskim standardima kvaliteta. Obzirom da segmentna vrata imaju široku primenu, razrađene su različite varijante njihovog dizajna, koje zadovoljavju želje klijenata u svoj svojoj raznolikosti.

Segmentna vrata će se na najoptimalniji način uklopiti u bilo koji enterijer Vašeg objekta. Segmentna vrata su odgovor na sigurnost i dugovečnost modernih konstrukcija po pristupačnim cenama. Za izradu segmentnih vrata koristi se lim debljine 0.45mm sa polimernom prevlakom, čime je obezbeđena zaštita od korozije i veća čvrstoća. Za međupanelnu izolaciju koristi se energofleks umesto prolona, čime je izbegnuto stvaranje valge među panelima. Kompletan okov, uključujući i torzione opruge, prevlači se slojem cinka debljine ne manje od 20μm, čime je sprečen negativan utičaj agresivnih sredina, a rok potrebe se produžava. Svi metalni profili su debljine ne manje od 2mm, čime je izbegnut prevremeni kvar vrata u slučaju nepravilnog rukovanja. Vrata poseduju visoki stepen zvučne izolacije i nizak stepen termopropustljivosti. Poliuretan je jedna od najboljih termoizolacionih i ekološki čistih materijala. Sve ovo doprinosi da su u segmentnim garažnim vratima objedninjeni moderna konstrukcija, estetski izgled i visok stepen otpornosti ka atmosferskim uticajima.
 Standardni «sendvič» panel
 «Sendvič» panel sa aplikacijom «kocka»
INDUSTRIJSKA VRATA OD ALUMINIJUMSKIH PANELA

«Sendvič» panel sa zaštitom od priklještenja (securewall)

Tehničke karakteristike:

  • odsustvo «hladnog mosta»
  • nizak stepen termopropustljivosti (0,38 W/m°С)
  • visoka zvučna izolacija (21dB)
  • visoka otpornost na organske razređivače, kiseline i alkalije
  • otpornost na mehanička opterćenja
  • biološka postojanost
  • ekološki bezbedan

Pored klasičnih "sendvič" panela ispunjenih poliuretanom, industrijska vrata se izrađuju i od panela izrađenih od aluminijumskih profila sa ispunom od pleksiglasa, leksana ili aluminijumskog lima.